คำตอบ

  • virunj
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-23T02:33:28+07:00
กำหนด T=จริง F=เท็จ       
 p          ,q            ,p v q  
 T           T                T               
 T           F                T              
 F           T                T
 F           F                F
เพราะฉะนั้นถ้า

   r      p v q       (p v q) ----> r  
   T        T                 T
   T        F                 F
   F        T                 T
   F        F                 T