คำตอบ

  • manywtf
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-19T15:39:23+07:00
มีข้อมูลแค่นี้หรอคะ?

ถ้ามีแค่นี้ น่าจะไม่มีคำตอบนะ

คิดว่า -.-