การดูดน้ำกลับของท่อหน่วยไตมีผลต่อความดันโลหิตและความเข้มข้นของเลือดอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อการหลั่งADอย่างไร

0