หญิงคนหนึ่งมีรอบเดือนมาตรงตามกำหนดทุกครั้ง หากในเดือนมกราคมนี้รอบเดือนมาในวันที่ 16ม.ค. เดือนกุมภาพันธุ์หญิงคนนี้จะตกไข่ประมาณวันที่เท่าใด และโอกาสปลอดภัยจากการตั้งครรภ์อยู่ระหว่างวันที่เท่าใด

0