การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศโลกเกิดจากสาเหตุใดบ้าง

1

คำตอบ

  • purin
  • นักช่วยเหลือ
2017-01-13T11:58:16+07:00
สภาวะเรือนกระจกเป็นตัวสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิค่ะ