การทดลองของรู้เบนและคาเมนสนับสนุนสมมุติฐานของนีลหรือไม่ อย่างไร สิ่งที่สงสัยคือ น้ำปล่อยแก๊สออกซิเจนได้อย่างไร #ช่วยหน่อยนะคะ

0