เกลือเฟอริกเปลี่ยนไปเป็นเกลือเฟอรัสได้เพราะเหตุใด และเกลือเฟอริกทำหน้าที่เป็นสารใด #ช่วยหน่อยนะคะ

0