คำตอบ

  • purin
  • นักช่วยเหลือ
2017-01-13T11:57:28+07:00
เกิดจากยีนด้อย ที่มีอยู๋ในพันธุกรรม ทำให้ไม่สามรถสร้างเอนไซม์ เมลาโนโซท์ ไทโรซิเนส ที่จะเปลี่ยนไทโรซีนเป็นโปรตีนได้ค่ะ