เพราะเหตุใดเราจึงพบวัวพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่ิอนขึ้นได้

1

คำตอบ

2017-01-16T10:26:01+07:00
1.วัวผสมพันธุ์กันเอง
2.มนุษย์เราผลิตวัวสายพันธุ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆ