คำตอบ

  • NANU
  • นักช่วยเหลือ
2017-01-08T13:39:19+07:00
มีหน้าที่พยากรณ์สภาพอากาศของมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศของโลก โนอาใช้ทั้งอากาศยาน (เครื่องบิน) และดาวเทียมเพื่อทำการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพยากรณ์สภาพอากาศ