เพราะเหตุใด ทะเลตอนเหนือในประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์จึงใช้ประโยชน์ได้น้อย

0