เอเชียค่ะ อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ครับ

คำตอบ

2014-01-15T19:11:34+07:00