คำตอบ

2017-01-09T21:17:18+07:00
- บางภาพจะต้องมีการแปลความหมายของข้อมูลก่อน
- ภาพถ่ายดาวเทียมนั้นเกิดจากการบันทึกข้อมูลเชิงตัวเลขจากดาวเทียมที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่อาศัยกระบวนการบันทึกพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนหรือส่งผ่านวัตถุ แล้วส่งข้อมูลเหล่านั้นมายังสถานีรับภาคพื้นดิน เนื่องด้วยวัตถุแต่ละชนิดสะท้อนแสงไม่เท่ากัน ภาพที่ปรากฏจึงไม่สามารถแปลความหมายได้ง่ายเหมือนรูปถ่ายทางอากาศต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือเข้ามาช่วย และเนื่องจากดาวเทียมต้องสะท้อนข้อมูลลงมาจากอวกาศ ทำให้ได้รับข้อมูลล่าช้า