ก้อนหินมวล 50.0 kg ตกจากที่สูง 200m เหนือที่พื้น จงหาพลังงานจลน์ของก้อนหิน ขณเวลาผ่านไป 1วินาที

0