ก้อนหินมวล50 kg ตกจากที่สูง 200m เหนือพื้นดิน จงกาพลังงานจลน์ของก้อนหิน ขณะเวลาผ่านไป1วินาที

1