เหรียญขนาดเท่ากันสองเหรียญ เหรียญหนึ่งถูกดีดบนโต๊ะรอบขณะที่เหรียญนั้นหลุดออกจากโต๊ะอีกเหรียญหนึ่งก็ถูกปล่อยจากโต๊ะ นักเรียนคิดว่าเวลาที่เหรียญทั้งสองอยู่ในอากาศเเตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

0