โคแดงแจ้งกินอยู่ ยืนเป็นหมู่คู่เคียงคลา
ลูกน้อยค่อยตามมา เที่ยวเล็มระบัดกัดปลายกิน
โคแดงแจ้งอยู่ล้อม กินเกลียง
ยืนเป็นหย่อมพร้อมเพรียง พรั่งหน้า
ลูกน้อยค่อยตามเคียง แนบแม่
เที่ยวเล็มระบัดกัดหญ้า อ่อนอ้วนปลายเคลีย
แปลความหมายได้ว่าไรค้ะ

0