แปลกลอน
ทุเรียนเจียงตองปู เนื้อดีดูเหลืองเรือพราย
เหมือนสีฉวีกาย สายสวาทพี่ที่คู่คิด

0