สิ่งมีชีวิตชนิดใดไม่มีเซลล์ประสาท
1.แมงกะพรุน
2.อะมีบา
3.กุ้ง
4.พลานาเรีย

1

คำตอบ

  • purin
  • นักช่วยเหลือ
2017-01-13T11:53:13+07:00