ให้ผู้เรียนเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังที่ถูกต้อง
1. -125
2. -243
3. -256
4. 2.25
ช่วยหน่อยน้าค่ะไม่รู้จิงๆ

1