เรื่องยูเนียน
กำหนดให้ A = {-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5} , B = {0, 1, 2, 3, ...} , C = {-1, -2, -3, ...} , D = {0}
จงหาคำตอบของเซตในข้อต่อไปนี้
1. A U B
2. A U C
3. A U D
4. B U C
5. B U D
6. C U D
7. (A U B) U C
8. B U (C U D)
9. A U (C U D)
10. (A U B) U D
ต้องส่งพุ่งนี้แล้วค่ะ ช่วยหน่อยน้าค่า

1

คำตอบ

  • Nnannn
  • นักช่วยเหลือ
2017-01-11T18:03:59+07:00
1 {-5,-4,-3,-2,-1,0,...}
2{...,-1,0,1,2,3,4,5}}
3{-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5}
4{...,-1,0,1,2,3,...}
5{0,1,2,3,...}
6{...,-3,-2,-1,0}
7{-5,-4,-3,-2,-1,0,1,...}
8{...,-3,-2,-1,0,1,...}
9{...,-1,0,1,2,3,4,5}
10{-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,...}