ถ้าผลบวกของจำนวนสองจำนวนเท่ากับ 7.1 และผลต่างของสองจำนวนนั้นเท่ากับ 3 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น

1

คำตอบ

  • Nnannn
  • นักช่วยเหลือ
2017-01-11T17:53:30+07:00
5.05+2.05=7.1
5.05-2.05=3
ดังนั้นจำนวนสองจำนวนนั้นคือ 5.05และ2.05