จงอธิบายการเคลื่อนที่ของลูกโป่งขณะปล่อยอากาศออก ทำไมเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกับอากาศที่ปล่อยออกมา แล้วทำไมเมื่อเราเป่ากระดาษ กระดาษจึงเคลื่อนที่ไปตามอากาศที่เราเป่า

0