คำตอบ

2017-01-16T22:29:14+07:00
ภูมิประเทศ อุณหภูมิ แสงแดด อากาศ อาหารและความชื้น กรดเบสบริเวณแต่ละบริเวณนั้นๆ