ศุภางค์เป็นพนักงานของโรงเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งหนึ่ง ซึ่งกำหนดเวลาทำงานตามปกติวันละ 8 ชั่วโมง ได้รับเงินเดือนๆละ 9,000 บาท ศุภางค์มีรายได้วันละเท่าไหร่และสุภางค์มีรายได้ชั่วโมงละเท่าไร
(ช่วยหน่อยน้าค้า โง่จิงๆ)

1

คำตอบ

2017-01-11T20:17:38+07:00
1.)ศุภางค์มีรายได้วันละ 9000/30 = 300 บาท
2.)ศุภางค์มีรายได้ชั่วโมงละ 300/8 = 37.5 บาทหรือประมาณ 38บาท