เรื่องยูเนียน
กำหนดให้ A = {-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5} , B = {0, 1, 2, 3, ...} , C = {-1, -2, -3, ...} , D = {0}
จงหาคำตอบของเซตในข้อต่อไปนี้
1. A U B
2. A U C
3. A U D
4. B U C
5. B U D
6. C U D
7. (A U B) U C
8. B U (C U D)
9. A U (C U D)
10. (A U B) U D
ต้องส่งพุ่งนี้แล้วค่ะ ช่วยหน่อยน้าค่า

0