คำตอบ

2017-01-16T19:21:17+07:00
สนามโน้มถ่วง = บริเวณที่มีแรงดึงดูดระหว่างวัตถุ เนื่องจากมีมวล
สนามไฟฟ้า = บริเวณที่มีแรงดึงดูดระหว่างวัตถุ เนื่องจาก ประจุไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก = บริเวณที่มีแรงดึงดูดระหว่างวัตถุ เนื่องจากแม่เหล็ก (ประมาณนี้นะ)