ฐิติมานำเรือออกหาปลาขณะที่น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20.00น. ต่อมาอีก2วันเขาควรจะออกหาปลาในขณะที่น้ำขึ้นเต็มที่อีกเวลาใด

0