คำตอบ

2017-01-11T20:53:15+07:00
จำนวนเต็มแรก X
จำนวนเต็มที่สอง Y

จำนวนเต็มแรกน้อยกว่า
X