คำตอบ

  • riekakung
  • นักช่วยเหลือ
2017-01-11T20:14:29+07:00
(X+12-6)x3 = 7X+28
(X+6)x3 = 7X+28
3X+18 = 7X+28
3X-7X=28-18
-4X=10
X=10/-4
X= -5/2
หรือ -2เศษ1ส่วน2
หรือ -2.5