ดาวเทียมต้องโคจรในระดับใด จึงจะสามารถส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุด เเละถ้าจะให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อยกี่ดวง

0