จรวดขณะอยู่ในอากาศได้พ่นเเก๊สออกทางด้านท้ายด้วยความเร็วสูงจงอธิบายว่าจรวดเคลื่อนที่ไปได้อย่างไร

1

คำตอบ

2017-01-16T19:10:49+07:00
จะอธิบายได้ว่า
เริ่มจากช้าไปเร็วเพราะการที่แก๊สจะทำให้จรวดลอยขึ้นมันต้องใช้แรงพ่นของแก๊สที่มากพอจะทำให้จรวดลอยได้แล้วมันก็จะเร็วขึ้น เพราะแรงโน้มถ่วงของโลก คะ