สนามหญ้ารูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่ง หนึ่ง ความยาวมากกว่า สองเท่าของ ความกว้างอยู่ 6 เมตร ถ้าสนามหญ้า ยาว 78 เมตร จงหา ความกว้างของ สนามแห่งนี้

1

คำตอบ

2017-01-13T12:28:27+07:00