คำตอบ

2017-01-12T12:34:11+07:00
มันมีในหนังสือ ไม่ใช่หรอ หน้าแรกๆอ่ะ ที่เป็นความหมายอ่ะ
(ลองเอาเรียบเรียงเอา อาจารย์ไม่ว่าหรอ แค่เราเข้าใจก็พอ)
ภูมิศาสตร์ง่ายๆมากก