คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-09T17:41:21+07:00
Http://www.youtube.com/watch?v=rzBav3Z3myc  นี้น่าจะแธิบายได้ละเอียดกว่าน่ะครับ