การหาพื้นที่ยของรูปสี่เหลี่ยม จตุรัส ผืนผ้า ขนมเปียกปูน ด้านขนาน รูปว่าว คางหมู ด้านม่เท่า หรีอ ใดใด และ คุณสมบัตของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ค่ะ

1

คำตอบ

2014-01-24T23:00:16+07:00
จัตุรัส = ด้าน x ด้าน
ผืนผ้า = กว้าง x ยาว
เปียกปูน และ ด้านขนาน = ฐาน x สูง
คางหมู = ผลบวกของความยาวด้านคู่ขนาน x สูง/2
ต่อ...