คำตอบ

2014-01-17T21:16:13+07:00
รู้สึกว่าจะอยู่ส่วน ต้นและท้ายนัะคะ (ถ้าผิดขออภัยด้วยค่ะ)
  • manywtf
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-19T14:57:31+07:00