ผลชองภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรดที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

1

คำตอบ

2014-01-25T15:57:30+07:00
ภาวะโลกร้อนก่อนเลยนะคะ มีผลต่อมนุษย์และสัตว์แน่นอนค่ะ  เมื่อโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกก็จะละลายส่งผลต่อสัตว์บริเวณขั้วโลกเช่น หมีขาว สิงโตทะเล เพนกวิน เป็นต้นค่ะ พอน้ำแข็งละลายปริมาณน้ำในมหาสมุทรจึงเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและอาจเกิคภาวะน้ำท่วมได้ สำหรับผลกระทบใกล้ตัวนะคะ ก็ส่งผลต่อประเทศแถบห้งแล้งมากขึ้น เพราะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ร้อนขึ้นก็เดือดร้อนมากขึ้นค่ะ ส่วนฝนกรดนะคะ ในฝนกรดจะมีสภาพเป็นกรดดังนั้นเมื่อเกิดฝนกรดจึงทำลายสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยเฉพาะกับหินปูนค่ะ