คำตอบ

2014-01-24T23:52:54+07:00
ไม่ทราบค่ะ ทราบแต่ว่า เป็นพระเจ้ากรุงต้าฉิง มีทหารเอกนามว่า กามะนี