ชุมนุมที่พระเจ้าตากสินทรงปราบล้วนเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของอยุธยาค่ะ แต่พออยุธยาล่มสลาย จึงทำให้หัวเมืองต่างๆแข็งข้อ ตั้งตนเป็นใหญ่ พระเจ้าตากสินจึงต้องปราบชุมนุมเพื่อรวบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่น ให้เกิดความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกัน และรวบรวมผู้คนเพื่อทวงคืนเอกราชจากพม่าค่ะ

คำตอบ

  • KimByun
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-16T21:24:30+07:00
เพื่อความเป็นเอกภาพทางการเมืองภายใน มิฉะนั้นจะไม่สามารถผนึกกำลังในการต่อสู้กับพม่าซึ่งเป็นข้าศึกได้
ชุมนุมที่พระเจ้าตากสินทรงปราบล้วนเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของอยุธยาค่ะ แต่พออยุธยาล่มสลาย จึงทำให้หัวเมืองต่างๆแข็งข้อ ตั้งตนเป็นใหญ่ พระเจ้าตากสินจึงต้องปราบชุมนุมเพื่อรวบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่น ให้เกิดความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกัน และรวบรวมผู้คนเพื่อทวงคืนเอกราชจากพม่าค่ะ