คำตอบ

2014-02-01T09:49:21+07:00
รัชกาลที่ 1 เป็น ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ ซึ่งช่วงนี้เกิดรอยต่อจาก สมัยธนบุรี เกิดช่วงการเปลี่ยนแปลงยุค ในฐานะพระมหากษัตริย์ย่อมมีหน้าที่ปกครองประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย รวบรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาภายในประเทศ และเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีกับต่างประเทศค่ะ // ความรู้ตนเองล้วนๆค่ะ ;))