ประโยชน์และข้อจำกัดของระบบสารสนเทศทางการตลาด
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบในแง่ของ การบริหารทางการตลาด ลูกค้า/ผู้บริโภค

1

คำตอบ

2014-01-29T20:41:11+07:00
ระบบสารสนเทศทางการตลาดที่นิยมในปัจจุบัน คือการซื้อ-ขายของทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก
ประโยชน์
- ช่วยลดเวลาการเดินทางไปยังร้านค้าเพื่อซื้อของที่ต้องการ
- ช่วยลดภาระของแบกของหนักๆ 
- ง่าย สะดวก รวดเร็ว โอนตังค์เสร็จรอของได้เลย