น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายถึงน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาหมายถึง

1
น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า หมายถึง ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

คำตอบ

  • KimByun
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-17T19:14:37+07:00
น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า : คนสองคนต่างก็พึ่งพาอาศัยกันและได้ประโยชน์ร่วมกัน
น้ำขึ้นให้รีบตัก : เมื่อมีโอกาสหรือช่องทางที่จะทำให้ได้ประโยชน์แก่ตนเองแล้ว ก็ควรรีบไขว่คว้าหรือรีบฉวยโอกาสอันดีนี้ไว้ อย่าปล่อยให้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย
น้ำมาปลากินมด น้ำลดหมดกินปลา : โอกาสของใครคนนั้นก็จะกระทำการได้เปรียบกว่าอีกฝ่าย แต่เมื่อถึงโอกาสของอีกฝ่าย ฝ่ายนั้นก็จะได้เปรียบบ้างเช่นกัน