ถ้าครึ่งหนึ่งของจำนวนหนึ่งเป็นสามเท่าของจำนวนอีกจำนวนหนึ่ง และสี่เท่าของผลต่างของสองจำนวนนั้นเป็น 50 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น

1

คำตอบ

  • virunj
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-23T03:00:57+07:00
จากโจทย์สามารถเขียนสมการได้ดังนี้
x/2=3*y----------->x=6*y
x-y=50
แทนค่า
6*y-y=50---------->y=10
แทนค่าy=10 --------->x=60       ans