คำตอบ

  • manywtf
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-19T15:15:14+07:00
ถ้าหมายถึง ' เครื่องดนตรีสากล '
แบ่งออกเป็น 5 ประเภทค่ะ

1) เครื่องสาย
2) เครื่องเป่าลมไม้
3) เครื่องเป่าทองเหลือง
4) เครื่องคีย์บอร์ด
5) เครื่องตี