คำตอบ

2014-01-18T17:21:28+07:00
เครื่องดนตรีไทยมี 4 ประเภท
1เครื่องดีด เช่น จะเข้
2เครื่องสี เช่น ซอ
3เครื่องตี เช่น ระนาด
4เคื่รื่องเป่า เช่น ขลุ่ย
2014-01-22T20:54:04+07:00
4 ประเภท
1.เครื่องดีด
2.เครื่องตี
3.เครื่องสี
4.เครื่องเป่า