มนุษย์อวกาศมวล
70 kg. ทำงานอยุในสถานีอวกาศ
ได้ถอดเสื้อมวล 1 kg. ออก แล้วเหวี่ยงออกไปด้วยความเร็ว 20 m/s ตัวเขาจะถอยออกมาด้วยอัตราเร้วเท่าไร

1

คำตอบ

2014-02-05T21:44:02+07:00
เท่ากัน ที่อวกาศจะถือว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงมากระทำ เพราะฉะนั้น ก็คิดเป็น แรงปฏิกิริยา = แรงกิริยา ได้เลย