ไม่เห็นจะตอยเลย
ตอบให้แล้วนะครับบ

คำตอบ

  • virunj
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-23T02:11:09+07:00
เพาร์เวอร์ เซต คือ เซตของ ซับเซตทั้งหมด เช่น
เซต A= {a,b}
ซับเซตA มี {} {a} {b} {a,b}
เพราะฉะนั้น power set A={{},{a},{b},{a,b}}
แก้สมการโดยใช้สูตร ตั้งโจทให้หน่อยค่ะ -xกำลัง2+6x-9=0