พี่คะ หนูขอพี่ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดนี้ให้หนูนะคะ
ตอนนี้หนูเรียนวิชา Airline Business และมีแบบฝึกหัดค่ะ คือหนูอ่อนภาษาอังกฤษค่ะ หนูก็เลยอยากให้พี่ช่วยหนูหน่อยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ ^-^ พี่สาวสุดสวย
<1>Match the italic in the passage with the definitions.
purser,chief purser,aft,cockpit,cabin.captain,commander,co-pilots,incapacitated, onboard
1.______________the working station for pilots.
2.______________the person with the highest authority on a aircraft.
3.______________the head of the flight crews.
4.______________assistants to the head of the flight crews.
5.______________become unconscious and therefore unable to perform duties.
6.______________the place where passengers and cabin crews are seated.
7.______________the head of a particular zone in the cabin.
8.______________the head of the cabin crews.
9.______________the rear or the back zone of the cabin.
10.______________in-flight or during the flight.

<2>Situation A: A passenger is asking a ground service agent about the direction to the gate.
(after that, first of all, then, finally)
Passenger: (1)________,you have to walk until the end of the walk way.
Agent: (2)________,you turn left. Keep on walking until you see a coffee shop .(3)_________,you take another left turn.(4)________,you will see a big sign saying Gate 11-15.
Passenger: Thank you very much.

<3> Situation B: An immigration officer is interviewing a passenger at an immigration counter.
(moreover,however,firstly,lastly,on top of that)
Officer: I see that you have a business visa. What do you intend to do while you are Australia?
Passenger: I am here for three reasons.(1)_______.I am attending a business meeting with my co-workers in Sydney.(2)_______,I need to join a two-week training course with my company's Headquarters in Brisbane.(3)________,my company sent me here to conduct a survey with Australian customers regarding our new product line.(4)________,I may spend a few days sightseeing after my work is done.
Officer: I see. So, how long do you plan to stay here?
Passenger: Approximately a month.(5)______,if I can finish the work before that,I will return back to Thailand sooner.
Officer:Very well.Welcome to Australia.

<4>Situation C: An interviewer is asking a candidate for a job interview.
(the first qualification, most importantly,another qualification)
Interviewer : What are some of important qualifications for ground service agents?
Candidate : (1)________is being resourceful.They should be able to provide useful information to the customers,especially the details about the company's products or services.(2)________is flexibility especially about working hours because they have to work in shift.(3)________,they must be patient.They should remain calm even when they are under stress.
Interviewer : Well done.
ขอบคุณมากๆนะคะ ^-^

1