คำตอบ

  • ooh
  • มือใหม่
2014-01-18T19:59:39+07:00
คำพูดที่เสียดแทงใจพูดดูถูก
  • KimByun
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-18T20:44:13+07:00
พูดตรงกับความในใจของผู้ฟังซึ่งเป็นคำพูดที่ดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยามประมาณนี้มั้งนะ